Vzory dokumentů

Uvedené vzory užívejte a upravujte s rozmyslem. Pokud byste měli jakékoliv pochyby nebo nejasnosti, spojte se s kteroukoliv advokátní kanceláří a zajistěte si kvalifikovanou právní podporu. Vzory nejsou právní službou ani právní službu nenahrazují. Vzory, které zde uvádíme, Vám mají být především pomocníkem a inspirací, proto si dovolujeme vyloučit naši případnou povinnost hradit újmu, která by komukoliv použitím těchto dokumentů vznikla; použitím nebo upravením těchto dokumentů se práva na náhradu takové případné újmy vzdáváte.