O platformě individuálních pronajímatelů

Asociace nájemního bydlení (ANB)

Asociace sdružuje od roku 2020 významné institucionální majitele rezidenčních bytů v České republice, kteří vlastní téměř 60 000 nájemních bytů po celé zemi. Jejím hlavním cílem je podpora rozvoje kvalitního nájemního bydlení v ČR a sdílení zkušeností členů s odbornou i laickou veřejností. Stejně tak má za cíl přispívat k edukaci a šíření etických principů v oblasti nájemního bydlení a pomocí případových studií a výzkumů otevírat diskusi napříč obory i spektry.

Platforma individuálních pronajímatelů (PIP)

ANB zastupuje velké institucionální majitele rezidenčních bytů v celém Česku. Primárním cílem ANB je kultivace trhu s bydlením, a proto je založení PIP přirozeným s logickým rozvojem jejich aktivit. Navíc cíle institucionálních a individuálních pronajímatelů bytů jsou do značné míry stejné. Hlavní myšlenkou je vytvořit v rámci ANB i silnou a vlivnou platformu individuálních pronajímatelů, tedy lidí, kteří vlastní jeden nebo nižší jednotky nájemních bytů a pronajímají je nebo se na to chystají. Cílem je vytvořit platformu která jim pomáhá, radí, informuje je, přináší jim nezbytný servis, může za ně mluvit a hájí jejich zájmy.

Proč se stát členem?

  1. Budeme Vás profesionálně a důsledně zastupovat a chránit! Jsme partnerem pro vládu, parlament i státní správu. Jsme proti netržním regulacím a zvyšování daňové zátěže! Chráníme nedotknutelnost soukromého vlastnictví.
  2. Budete účastníky odborného fóra nájemního bydlení. Získáte přístup k nejnovějším a aktualizovaným analýzám o trhu v celé ČR, k přednáškám, informacím o trendech, k pravidelnému newsletteru, podcastům o bydlení… Budeme s Vámi sdílet naše zkušenosti.
  3. Získáte od nás kompletního průvodce nájemním vztahem. Soubor dokumentů potřebných pro řádnou správu Vašich bytů, od vyhledávání nájemce až po aktualizovaný servis všech potřebných informací, vzorů smluv, nebo například daňové a právní poradenství.
  4. Asociace nájemního bydlení sdružuje vlastníky a správce téměř 60.000 bytových jednotek a je jedinou zastřešující organizací pro velké pronajímatele bytů, provozovatele a správce a také pro majitele investičních bytů.