Služby

PIatforma individuální pronajímatelů (PIP)
ANB zastupuje velké institucionální majitele rezidenčních bytů v celém Česku. Primárním cílem ANB je kultivace trhu s bydlením, a proto je založení PIP přirozeným s logickým rozvojem jejich aktivit. Navíc cíle institucionálních a individuálních pronajímatelů bytů jsou do značné míry stejné. Hlavní myšlenkou je vytvořit v rámci ANB i silnou a vlivnou platformu individuálních pronajímatelů, tedy lidí, kteří vlastní jeden nebo nižší jednotky nájemních bytů a pronajímají je nebo se na to chystají. Cílem je vytvořit platformu která jim pomáhá, radí, informuje je, přináší jim nezbytný servis, může za ně mluvit a hájí jejich zájmy. Primárně PIP poskytuje základní právní a poradenský servis všem individuálním pronajímatelům bytů. PIP má ambici být místem, kde všechny potřebné věci k pronajímání bytu najdete na jednom místě. Aktivit PIP je velmi mnoho, zejména jde o následující činnosti:

  • Pomáhá individuálním vlastníkům efektivně pronajmout byt.
  • Předkládá verifikované a pravidelně aktualizované informace o změnách v legislativě, daňových a dalších pedpisech.
  • Radí ve všech otrázkách spojených s provozováním a spravováním nájemního bytu.
  • Upozorňuje na možné hrozby
    (regulace nájemného, zvýšení daně z nemovitosti, daň za druhý byt, daň z prázdného bytu, nové normy a předpisy atd.)
  • Umoňuje komunitě aktivzovat se před těmito hrozbami a z nich plynoucími obavami a vznášet připomínky, stanoviska a náměty relevantní autoritou s odpovídající slou a vlivem.
  • Lobbuje za zájmy individuálních vlastníky bytů, svojí autoritou je chrání a pomáhá jim.

V sekci Vzory dokumentů najdete na tři desítky vzorů těch nejdůležitějších právních dokumentů, které k nájemnímu bydlení potřebujete. Vše je přehledně roztříděné, takže najít například vzor nájemní smlouvy, protokol o předání bytu, různé druhy plných mocí, upomínky, inflační doložku, návrh na zvýšení nájemného, výpověď z nájmu nebo třeba výzvu k vyklizení bytu. Klíčová ovšem není kvantita, ale kvalita. Texty jsou totiž průběžně aktualizované právníky ANB tak, aby odpovídali aktuálně platné legislativě.

V sekci Rady a tipy najdete ty nejdůležitější rady a praktické ukázky, které k pronajímaní bytu potřebujete. Takže se s vámi podělíme o to tipy, jak například stanovit výši nájmu, jak získat ideálního nájemníka, jak napsat inzerát, na co si dát pozor při spolupráci s realitní kanceláří, jak příjmy z pronájmu nemovitosti danit, jaká jsou práva a povinnosti pronajímatele a jaká jsou práva a povinnosti nájemce, co si má opravit nájemce a co musíte opravit vy, jak přistupovat k vyúčtování a jakou jsou zakázané platby nebo třeba jak pojistit byt.

V sekci Přednášky a prezentace vám nabízíme odborné znalosti všech členů Asociace nájemného bydlení. Jednoduše se dostanete k přehledu aktuálních statistik, k trendům, které už platí nebo které jsou na obzoru, k legislativním novinkách nebo k tomu, co se v legislativě chystá.