Kdo jsme

Asociace nájemního bydlení (ANB)
Asociace sdružuje od roku 2020 významné institucionální majitele rezidenčních bytů v České republice, kteří vlastní téměř 60 000 nájemních bytů po celé zemi. Jejím hlavním cílem je podpora rozvoje kvalitního nájemního bydlení v ČR a sdílení zkušeností členů s odbornou i laickou veřejností. Stejně tak má za cíl přispívat k edukaci a šíření etických principů v oblasti nájemního bydlení a pomocí případových studií a výzkumů otevírat diskusi napříč obory i spektry.

Platforma individuálních pronajímatelů (PIP)
ANB zastupuje velké institucionální majitele rezidenčních bytů v celém Česku. Primárním cílem ANB je kultivace trhu s bydlením, a proto je založení PIP přirozeným s logickým rozvojem jejich aktivit. Navíc cíle institucionálních a individuálních pronajímatelů bytů jsou do značné míry stejné. Hlavní myšlenkou je vytvořit v rámci ANB i silnou a vlivnou platformu individuálních pronajímatelů, tedy lidí, kteří vlastní jeden nebo nižší jednotky nájemních bytů a pronajímají je nebo se na to chystají. Cílem je vytvořit platformu která jim pomáhá, radí, informuje je, přináší jim nezbytný servis, může za ně mluvit a hájí jejich zájmy.