Status a pravidla členství

Statut Platformy individuálních pronajímatelů

 • Asociace nájemního bydlení z.s. (dále jen „ANB“) tímto zřizuje Platformu individuálních pronajímatelů (dále jen „PIP“).
 • PIP je sdružením fyzických a případně i právnických osob, které mají zájem využívat specifické služby nabízený a poskytovaný ANB a chtějí s ANB spolupracovat a podílet se na rozvoji nájemního bydlení. PIP není právnickou osobou, a nemá právní osobnost.
 • Cílem PIP je konkrétně:
  • poskytování aktuálních informací o nájemním bydlení v ČR členům PIP ze strany ANB,
  • poskytování servisu (specifické služby související s vlastnictvím bytů využívaných k dlouhodobému pronájmu, a to právně-administrativního, daňového, ekonomického, technického charakteru) pro členy PIP,
  • vzdělávací a společenské akce pro členy PIP,
  • další aktivity dle potřeb a zájmů PIP.
 • Členem PIP se může stát pouze fyzická osoba starší 18 let, nebo právnická osoba.
 • Zájemce o členství v PIP může požádat o členství v PIP prostřednictvím online formuláře/přihlášky na webu ANB. Ta obsahuje zejména jméno a příjmení, adresu, datum narození a kontaktní údaje. Při podání přihlášky bude uchazeč o členství v PIP informován o zásadách zpracování osobních údajů. Osobní údaje členů PIP mohou být použity výhradně k účelům spojeným s činností PIP nebo ANB.
 • Zájemce o členství v PIP se stává členem PIP po zaplacení poplatku doručením oznámení o přijetí za člena PIP na svou kontaktní emailovou adresu.
 • Člen PIP je povinen šířit dobré jméno PIP a ANB a chovat se tak, aby nebylo poškozováno dobré jméno PIP a ANB.

Členství 

Členství v PIP je zpoplatněno poplatkem 1000,- Kč/rok. Poplatek se hradí ANB jako provozovateli PIP a poskytovateli souvisejících služeb členům PIP, a to na základě faktury vydané ANB.

Členství v PIP není přenosné.

Zánik členství

Členství v PIP máte možnost kdykoli ukončit bez udání důvodu. Žádost o ukončení členství provedete po přihlášení do členské sekce ve svém uživatelském účtu. Zrušením ukončíte i strhávání opakovaných plateb. Vaše členství bude ukončeno posledním dnem aktuálního platného členského období – tj. roku – před splatností platby na následující rok.  Do té doby máte plný přístup k obsahu. Další rok vám již nebudeme nic účtovat a váš členský účet bude uzavřen. Nebudete již mít přístup do členské sekce. Členství rovněž zaniká neuhrazením ročního poplatku.

Změna statutu PIP

ANB si vyhrazuje právo tento statut PIP kdykoliv změnit dle aktuálních potřeb.