Status a pravidla členství

Statut Platformy individuálních pronajímatelů

 • Asociace nájemního bydlení z.s. (dále jen „ANB“) tímto zřizuje Platformu individuálních pronajímatelů (dále jen „PIP“).
 • PIP je sdružením fyzických a případně i právnických osob, které mají zájem využívat specifické služby nabízený a poskytovaný ANB a chtějí s ANB spolupracovat a podílet se na rozvoji nájemního bydlení. PIP není právnickou osobou, a nemá právní osobnost.
 • Cílem PIP je konkrétně:
  • poskytování aktuálních informací o nájemním bydlení v ČR členům PIP ze strany ANB,
  • poskytování servisu (specifické služby související s vlastnictvím bytů využívaných k dlouhodobému pronájmu, a to právně-administrativního, daňového, ekonomického, technického charakteru) pro členy PIP,
  • vzdělávací a společenské akce pro členy PIP,
  • další aktivity dle potřeb a zájmů PIP.
 • Členem PIP se může stát pouze fyzická osoba starší 18 let, nebo právnická osoba.
 • Zájemce o členství v PIP může požádat o členství v PIP prostřednictvím online formuláře/přihlášky na webu ANB. Ta obsahuje zejména jméno a příjmení, adresu, datum narození a kontaktní údaje. Při podání přihlášky bude uchazeč o členství v PIP informován o zásadách zpracování osobních údajů. Osobní údaje členů PIP mohou být použity výhradně k účelům spojeným s činností PIP nebo ANB.
 • Zájemce o členství v PIP se stává členem PIP ihned po provedení a kladném průběhu bezplatné registrace a doručením oznámení o přijetí za člena PIP na svou kontaktní emailovou adresu.
 • Člen PIP je povinen šířit dobré jméno PIP a ANB a chovat se tak, aby nebylo poškozováno dobré jméno PIP a ANB.

Členství 

Členství v PIP je bezplatné. Členství v PIP není přenosné.

Zánik členství

Členství v PIP máte možnost kdykoli ukončit bez udání důvodu. Žádost o ukončení členství provedete po přihlášení do členské sekce ve svém uživatelském účtu. Vaše členství bude ukončeno dnem zpracování vašeho odhlášení z PIP.  Do té doby máte plný přístup k obsahu. Nadále pak již nebudete mít přístup do členské sekce.

Změna statutu PIP

ANB si vyhrazuje právo tento statut PIP kdykoliv změnit dle aktuálních potřeb.